Skip to main content

Brochure: Kansen benutten met deelweidegang

In de brochure Kansen benutten met deelweidegang zijn de mogelijkheden voor deelweidegang op een rij gezet. Hoe je deelweidegang het beste invult verschilt per bedrijf. Deze korte handleiding helpt jou als melkveehouder om de juiste keuzes te maken. Per diergroep zetten we de voor- en nadelen van het weiden op een rij en geven advies hoe je weidegang praktisch en overzichtelijk invult.

In de brochure staat omschreven:

  • Met welke diergroep(en) je de eis om, ten minste een kwart van je rundvee 120 dagen te weiden, in kunt vullen.
  • Hoe je het meest profiteert van de voordelen en hoe je de mogelijke nadelen tot een minimum beperkt.
  • Adviezen omtrent het praktisch en overzichtelijk invullen van weidegang.

Je kunt de brochure hier downloaden of hem per post opvragen door onderstaand formulier in te vullen.