De Weideman: "Eerste ronde mislukt"

Als u deze e-mail niet goed kunt zien  » bekijk online.


29 april 2016


Eerste ronde misluktStempel-Def-V2

Tip: de grasgroei neemt af. Ben je aan het standweiden, dan is het de kunst om het gras op lengte te houden (rond de 8-10 cm) . Dat kan door wat meer bij te voeren en het aantal uren weidegang aan te passen.


Het is toch bizar. Met kerst was het 14 °C en nu het voorjaar moet worden, beleven we een laatste aprilweek met sneeuw en hagel. Het is pure mazzel dat woensdagmorgen de zon scheen in Zwolle en het feestje van de koning nog een beetje leuk werd.

Voor een deel van mijn lezers is het weiden van de eerste ronde gewoon mislukt. Juist in het Zuiden en het Westen, waar al flinke weidesnedes en maaisnedes zijn gegroeid, is het op de meeste plaatsen te nat om te weiden of te maaien. Er zit voor velen niks anders op dan met weiden te wachten op etgroen en te hopen op beter weer om te kunnen maaien.
Ben je wel aan het weiden, dan heb je rekening te houden met een dalende grasgroei en dus minder voorraad op het platform dat je nu beweidt.

Weiden is sowieso vooral de kunst van het afstemmen van grasbehoefte op grasvoorraad. Zelf het land in om te kijken en te meten helpt al enorm. Nog meer inzicht krijg je als je die gegevens gaat gebruiken om steeds twee weken vooruit te kijken hoe de voorraad zich verhoudt tot de dagelijkse behoefte. Er zijn mooie hulpmiddelen die in een handomdraai de ingevoerde gegevens vertalen naar een overzicht in een zogenoemde Feedwedge. Een voorbeeld zie je in het plaatje hieronder.

20160429 grassstock
De groene balkjes geven de grasvoorraad op elk van de percelen die komende 2-3 weken in de beweidingsplanning zitten. Het programma zet automatisch het perceel met het meeste gras vooraan en dan aflopend tot de laagste. De rode lijn is de behoeftelijn. Je ziet in één oogopslag dat op alle percelen meer gras is dan nodig bij de huidige behoefte.

Als dit jouw overzicht is kun je dus twee dingen doen: de koeien wat langer gaan weiden en minder bijvoeren, of enkele weidepercelen eruit maaien. Ik denk dat op veel bedrijven die nu weiden de Feedwedge zou laten zien dat de voorraad krapper wordt, door de afnemende groei. Daarbij reiken de balkjes van latere percelen niet meer tot de behoeftelijn. Ook daar kun je op inspelen, bijvoorbeeld door wat meer bij te voeren en korter te weiden of door een paar percelen extra erbij te pakken.

Ik heb het vaak over groeitrappen en dat is wat een Feedwedge ook heel mooi laat zien: de planning is het best voor elkaar als je een trapsgewijs aflopend beeld ziet. Is dat mislukt, bijvoorbeeld door een late start omdat het weer niet meezat, dan gaan de latere percelen ver boven de behoeftelijn uit en moet je te snel terug naar de eerste percelen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een feedwedge te gaan gebruiken in je graslandplanning:
  • Via een Ierse site: www.agrinet.ie
  • Met de Feedwedge van Grip op Gras: www.akkerweb.nl
  • Of vraag de leverancier van uw managementsysteem voor de koeien.
De Feedwedge lijkt me een mooi onderwerp om eens mee aan de slag te gaan in je studiegroep of Farmwalkgroep! Vraag een deelnemer om een jaar proef te draaien en/of ga eens kijken bij een veehouder die ermee werkt. Op de site van Amazing Grazing staat een instructief filmpje met uitleg over de Feedwedge. Op Agrinet nog een filmpje in het Engels.

20160429 gelderland
Weidende koeien in het Rivierengebied in Gelderland. Net als op veel plaatsen is het spannend of het vol te houden is. De dam op het perceel rechts belooft niet veel goeds.


 Bodemtemperatuur en grasmeetgegevens
20160429 tabel
--= Geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum

Door het koude weer is de bodemtemperatuur overal flink gedaald tot minder dan 9°C. Vorig jaar zaten we daar in deze week 2°C boven. De grasgroei zakte daardoor weg naar gemiddeld 40 kg ds per dag per hectare. Het blijft koud en de grasgroei zakt naar verwachting nog iets verder weg. Bij alle kou waren er ook zonnige momenten, die zorgen voor het bijzonder hoge suikergehalte van 217 g/kg drogestof. Smakelijk gras dus! Het ruw eiwitgehalte daarentegen daalde naar 199 g RE/kg drogestof en dat is laag voor het voorjaar en zeker bij dit nog jonge groeistadium. De verteringscoëfficient lag boven de 86%. De voederwaarde is hoog: 1068 VEM gemiddeld.
  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  


Deel op:
 Facebook  Twitter

Aanmelden voor de wekelijkse mail of eerdere edities lezen?
Ga naar 
www.stichtingweidegang.nl

Wilt u geen mail van de Weideman ontvangen? »  meld u hier af

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL