De Weideman: Gras de basis!

Als u deze e-mail niet goed kunt zien  » bekijk online.


 

30 april 2018

De Weideman: Gras de basis!


Stempel-Def-V2

Met rode oortjes heb ik het advies van de Commissie Grondgebondenheid zitten lezen, zoals je zult begrijpen van een Weideman. Wat zegt die commissie eigenlijk: laat gras de basis van de bedrijven worden om de melkveehouderij toekomstbestendig te maken! Een heerlijk heldere uitspraak die mij uit het hart is gegrepen. En niet eens zo verrassend, als je de actualiteit eens goed in ogenschouw neemt. Alle seinen voor gras staan immers op groen. Burgers en media genieten massaal van de dansende koeien en in de markt buitelen de nieuwe concepten met meer gras in het rantsoen over elkaar heen. Tel daarbij op dat gras een rol kan spelen om kringlopen op kleinere schaal te sluiten en dat het de potentie heeft om CO2 vast te leggen. En als je daarbij minder afhankelijk wordt van sterker fluctuerende prijzen van veevoergrondstoffen dan vallen de puzzelstukjes keurig in elkaar.

Voor vers gras en kuilgras heb je grond nodig. Vervolgens is het de kunst om voldoende opbrengst van je grond te halen en die ook te benutten om aan de ‘Eiwitnorm’ van 65% van eigen teelt te komen. Hierbij alvast drie tips van mijn kant:

1. Stel gras welbewust voorop als de basis van je rantsoen. Uitdijende kuilvoorraden op het erf en tegelijk meer aankoop van mais, bijproducten en krachtvoer, zijn mij een doorn in het oog. Oorzaak: we maken het de voeradviseurs veel te makkelijk. Ze hoeven enkel naar de voederbehoefte van de koe te kijken. Als ze dan ook nog voor een firma komen die zoveel mogelijk voer wil verkopen… dan is de uitkomst voorspelbaar. Draai het om: het kuilgras moet op in één seizoen. Reken maar uit hoeveel er per dag van beschikbaar is. En dan is het de uitdaging voor de voeradviseur om daarmee een rantsoen samen te stellen waar de koeien goed melk van geven. Je zult zien dat de voerrekening dan fors omlaag kan.

2. Zie je gras als een productiegewas. Het merendeel van de melkveehouders kan tientallen procenten meer gras van het land halen door er gewoon meer gerichte aandacht aan te besteden. Gewoon met praktische maatregelen is heel wat te halen. Lees mijn tips van de afgelopen jaren er nog maar eens op na.

3. Ga je het voorgaande echt doen, dan kom je vanzelf tot de conclusie dat je koeien nodig hebt die wel weg weten met veel (vers en kuil-) gras. De voerefficiëntie zoals die nu aan het fokdoel is toegevoegd heeft het risico in zich dat we krachtvoerkoeien gaan fokken. We willen juist koeien die veel gras kunnen verwerken en dat zo efficiënt mogelijk omzetten in melk.

PS. Aan het nadenken om te starten met weiden? Vraag snel een Weidecoach wat de mogelijkheden zijn op uw bedrijf.

We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  


Deel op:
  Facebook   Twitter

Eerdere edities lezen?
Ga naar 
www.stichtingweidegang.nl

Wilt u geen mail van de Weideman ontvangen? »  meld u hier af

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL