Groei afzet Weidezuivel

weidemelkGroei afzet Weidezuivel

Haarlem, 20 maart 2018 - In 2017 is de afzet van Weidezuivel op alle fronten doorgegroeid. Producten met het Weidemelklogo zijn inmiddels te koop in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Spanje en Italië. Daarnaast zijn nieuwe producten geïntroduceerd en zijn voorbereidingen getroffen voor de marktintroductie in Oostenrijk, Tsjechië, Slovakije, Roemenië, Bulgarije, Servië en Kroatië in 2018. Ruim vijftienduizend melkveehouders in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk produceerden Weidemelk volgens de criteria van stichting. Dit blijkt uit de jaarrapportage van Stichting Weidegang.

In Nederland zijn producten uit vrijwel het hele zuivelassortiment met weidegarantie beschikbaar, in 2017 zijn producten als tosti’s, belegde broodjes en vleesvervangers geïntroduceerd. Naar schatting wordt in Nederland bijna één miljard Euro aan Weidezuivel verkocht. In Duitsland is inmiddels ook een breed assortiment beschikbaar, al dan niet onder eigen keurmerken. In België is het systeem van de stichting leidend voor kaas en vloeibare zuivel. Supermarkten treffen daarnaast voorbereidingen om in België een breder assortiment Weidezuivel te introduceren. In de overige landen wordt met name Nederlandse kaas met het Weidemelklogo verkocht.

Om weidegang te stimuleren hebben WeideCoaches vanuit de stichting tot en met 2017 een kleine 1000 gesprekken met melkveehouders in Nederland gevoerd over de mogelijkheden om weer te starten met weiden. Deze gesprekken waren onderdeel van een pakket aan maatregelen, zoals ook een premie vanuit de zuivelondernemingen, om weidegang te stimuleren.

Doordat enkele honderden melkveehouders besloten weer te starten met weiden is het aandeel melkveebedrijven die hun koeien weiden voor het eerst in jaren gestegen. Het aandeel bedrijven die alle melkkoeien weiden is gestegen van 70,5% in 2016 naar 73,2% in 2017. Samen met de melkveehouders die een deel van de dieren weiden paste in 2017 80,4% van de melkveehouders in Nederland een vorm van weidegang toe.

Weidemelk economie europe B

Landen waar producten met het Weidemelklogo worden geproduceerd, verkocht en worden geïntroduceerd

Wilt u geen mail van Stichting Weidegang ontvangen? »  meld u hier af