Voorkant brochure

 

In de brochure Deelweidegang zijn de mogelijkheden voor deelweidegang op een rij gezet. Hierin staat omschreven:

 

  • met welke diergroep(en) je de eis om, ten minste een kwart van je rundvee 120 dagen te weiden, in kunt vullen.
  • hoe je het meest profiteert van de voordelen en hoe je de mogelijke nadelen tot een minimum beperkt.
  • adviezen omtrent het praktisch en overzichtelijk invullen van weidegang.

  

 

 

 

De brochure "Opties Deelweidegang" is hier te dowloaden. 

 

 

Je kunt de brochure aanvragen door onderstaand formulier in te vullen:

  

 

Als startende weider is het mogelijk om de opties voor (deel)weidegang tijdens een gratis intakegesprek door te nemen met een WeideCoach. Vraag hier je gratis gesprek aan.