De Weideman: De opvoeding


17 juni 2016


De Weideman: De opvoedingStempel-Def-V2

Tip: de mest kwam er door het koude en natte voorjaar laat op en dus komt de stikstof en kali daaruit later beschikbaar. Vooral met de hoge bodemtemperatuur van nu zo’n 18 °C komt veel stikstof vrij door mineralisatie. Houd daar bij bemesting op weidepercelen goed rekening mee. En pas de bijvoeding aan op hoge eiwitgehaltes in het gras (zie mijn grasmeetnet). Op plekken met extreme regenval is veel stikstof uitgespoeld. Geef komende snede iets extra en breng dat in mindering op een latere snede.
  20160617 naweek  20160617 weiden

Tip: Heb je nog geen smakelijk etgroen? Probeer het bij weidepercelen met veel doorgeschoten gras eens op de Nieuwzeelandse manier. Door het gras te maaien en er dan meteen de koeien een dag op te weiden. Het ziet er vreemd er rommelig uit, maar de koeien vreten het gewoon op (mits droog). De hergroei voor de volgende snede is weer strak en fris, zonder dat je ingekuild hebt. Maai niet meer dan voor één dag weiden. Zie ook het filmpje van Bert Philipsen.Een koppel grazende koeien, de bek in het gras met de tong rukkend aan het groen. Zo hoort het, maar het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Koeien die van jongsaf altijd binnen zijn gevoerd staan raar te kijken als je ze de wei in stuurt. Het duurt een paar weken voor ze een normale hoeveelheid gras naar binnenwerken en dan moet je ze nog dwingen ook. Uit buitenlands onderzoek weten we dat pinken na twee weken ‘hard regime’ volledig kunnen grazen. Maar als je ze naast weidegang bijvoert op stal gaat dat niet werken. 

Een fitte vaars die overdag 6 tot 8 kg drogestof uit gras vreet is het resultaat van opvoeding, training en volhouden zeg ik altijd. Als kalf en pink moeten ze kennismaken met stroomdraad en leren drinken uit een sloot of drinkbak. En dat je moet werken voor de kost. Mijn motto is dat jongvee 200 dagen weidegang moet krijgen om een gediplomeerde weidegangkoe te worden. Heb je de koeien op stal en overweeg je komende jaren weer te gaan weiden? Dan kun je mooi beginnen met het jongvee.

Nu er weer volop etgroen is, heb je mooi schoon land voor de kalveren. Die kunnen vanaf zes maanden naar buiten, minimaal zes tot negen weken lang. Een beetje krachtvoer erbij geven. Pinken kun je vanaf nu tot laat in het najaar weiden. Het oudere jongvee kan met iets mindere kwaliteit toe, dus achter de koeien aan weiden is een optie. Mits je ze niet als gazonmaaier gebruikt, want dan groeien ze niet. 
Maar pak het ook hier wat planmatig aan. Dat geeft een betere graslandbenutting en een betere groei en ontwikkeling. Dat is ook buiten het doel: op tijd een goede melkkoe laten instromen.

Hou voor de pinken een weideschema aan van één tot anderhalve week op een perceel. Kalveren elke twee weken een nieuw perceel geven. De opnamebehoefte van een groep pinken of kalveren en de perceelsgroote kun je nagaan met onderstaande tabel.

20160617 opnamebehoefte
Tot slot: op schoon etgroen voorkom je besmetting met maag-darmwormen, mits je gezond omweidt. Zie mijn tip van vorige week en de links daarbij. Als het even kan de dieren meten bij het naar buiten gaan en als ze weer binnen komen.

20160617 schaalaanbod
Beetje te schraal, dit aanbod. Tijd voor een nieuw perceel met schoon etgroen!
Bodemtemperatuur, grasgroei en opbrengstcijfers
20160617 meetnet
--=geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum

De gemiddelde voederwaarde van het gras is momenteel 980 VEM en 215 gr ruw eiwit. Daarbij valt op dat de verschillen op de individuele bedrijven groot zijn. Zo varieert de VEM van 920 tot 1008 VEM en het ruw eiwit van 163 tot 300 g RE. 
Vooral bij deze hoge waarde is het een uitdaging om dit eiwit in de koe voldoende te benutten. Juist dan is het goed om ook de bemestingsstrategie eens onder de loep te nemen om te kijken of er voor een weidesnede niet te veel bemest is! Heeft u geen vers grasanalyse kijk dan ook eens naar het ureumgehalte in de melk en het verwachte ureumgehalte volgens rantsoenberekening. Ook daaruit krijgt al een indruk of het eiwitgehalte in het gras niet te hoog is.
  
  
 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def  
logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL