De Weideman: Met vers gras de hoogste opnames 10 juni 2016


De Weideman: Met vers gras de hoogste opnamesStempel-Def-V2

Tip: Naast het (drachtige) jongvee kunnen ook de kalveren van een half jaar of ouder lekker de wei in. Minstens 6 weken, als onderdeel van hun weidegang-scholing. Voor voldoende groei èn mineralen moet je ze wel wat krachtvoer bijvoeren. Adviezen over ontwormen vind je in de wormsleutel.

Tip: Om hittestress te voorkomen bij het warme drukkende weer van afgelopen week is ’s nachts weiden gunstig. De koeien nemen overdag op stal meer energie op en drinken meer water. In de avond en vroege ochtend is de opname van vers gras juist erg hoog. Het is niet lang donker, de dieren hebben voldoende tijd om gras te vreten. In de nazomer worden de nachten langer en kun je beter overdag weiden.

Dat meer vers gras in de koe een kostenbesparing oplevert willen velen wel van mij aannemen. Maar vaak hoor je er een zorgelijke opmerking achteraan komen; dat de productie toch wel op peil moet blijven. Een gedachte is dat je met veel vers gras moeite krijgt om de hoogproductieve dieren aan de gang te houden. 

OK, het weer en de graskwaliteit variëren en het vergt meer vakmanschap om daarmee om te gaan. Maar wat je ook doet met ingekuild ruwvoer, de kwaliteit van goed vers gras is altijd hoger. Vers gras is erg smakelijk voer waar de koeien graag veel van vreten en per kg drogestof zit er ook nog eens veel energie en eiwit in. Binnen de opnamemogelijkheden van een koe krijg je dus met gras de hoogste energie- en eiwitopnames voor elkaar. 

Vergelijkingen die Wageningen UR vorig jaar maakte met het nieuwste voeropnamemodel laten heel mooi zien hoe dat schematisch uitwerkt in verschillende combinaties van voldoende aanbod van gras met kuilvoer of gras met snijmais en daar bovenop nog krachtvoer. In onderstaande grafiek staan de gekleurde lijnen voor verschillende ruwvoercombinaties. Naar rechts toe neemt de krachtvoergift toe en aan de dalende lijn zie je dat de grasopname daardoor afneemt.

20160609 grasopname

De bovenste blauwe lijn laat zien dat koeien de meeste kilogrammen drogestof uit vers gras opnemen als enkel krachtvoer wordt bijgevoerd. Daaronder volgt de lijn voor weidegras met 3 kg drogestof uit snijmais en daaronder die voor weidegras met 3 kg drogestof uit kuilvoer als bijvoeding.

Even oefenen met aflezen: als je de lijn voor gras met 3 kg drogestof maïs bekijkt bij 6 kg krachtvoer, zie je dat de koe daarbij nog 12 kg drogestof uit gras kan opnemen. Totaal 21 kg drogestof. Bij het rantsoen met 3 kg drogestof uit graskuil neemt de koe nog 11 kg drogestof uit gras op en totaal 20 kg drogestof. Bij een rantsoen met 6 kg drogestof uit kuilvoer, kun je zien dat de totale drogestofopname daalt naar 19 kg. 


Wat valt uit de grafiek af te leiden:

  • Hogere drogestofopname met weidegras in het rantsoen
  • Een bijvoeding met maiskuil verdringt minder grasopname, dan een bijvoeding met graskuil.
  • Aangezien mais ook energierijker is dan graskuil haal je met mais naast weidegras een hogere opname en melkproductie.
  • Meer krachtvoer betekent ook een lagere opname van vers gras.
  • Weiden zorgt voor een hoge drogestofopname en melkproductie met lagere krachtvoerkosten.

Laat ik het zo zeggen: heb je maïs beschikbaar, dan heeft dat de voorkeur als bijvoeding. Maar heb je enkel gras op je bedrijf, benut het dan zoveel mogelijk in de zomer als vers gras. Dat geeft de hoogste voeropname met de hoogste melkproductie bij de laagste krachtvoer(kosten).

Sommige lezers duizelt het wel eens van de grafiekjes en cijfers. Ik moet me een beetje inhouden. Als je toch graag wilt weten hoe het zit met de geschatte melkproduktie bij de genoemde rantsoenen, kijk dan toch even naar onderstaand plaatje…

20160609 melk

Filmpje
20160609 Jolle

Klik op de foto om de video te bekijken waarin Jolle de Haan heerlijk praktisch uitlegt hoe hij werkt met de Farmwalk en de Feedwedge voor zijn graslandplanning. Leerzaam filmpje!
 

Bodemtemperatuur en grasmeetgegevens

20160609 meetnet
--=geen gegevens beschikbaar
Bronnen:Amazing Grazing, De Heus Voeders BV, Agrifirm Feed, VIC Zegveld, CAH Vilentum

Je ziet aan de cijfers dat er weer in wat jonger gras wordt geweid. De voederwaarde ligt nu gemiddeld op een prima 1000 VEM. Ook het gehalte Ruw Eiwit en suiker zijn gestegen.
Bij het hoge eiwitgehalte in het gras past snijmaïs of andere voeders met weinig eiwit en hoog energie. Op percelen bestemd voor weiden groeide zo’n 65 kg drogestof per hectare, iets minder dan vorige week. Op maaipercelen zit de groei ruim boven de 100 kg drogestof. Let op de uitschieter op lössgrond in Limburg!


 
We spreken elkaar,
 
de-Weideman-Def  logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL