De Weideman: "Peuren in mest"




22-8-2014


Peuren in mest


Stempel-Def-V2
Midas Dekkers schreef er een boek over: de kleine verlossing. En dit voorjaar kregen we spotjes te horen die ons ‒subtiel en beschaafd‒ opwekken om achterom te kijken als we klaar zijn op de wc. Want aan een keutel kun je echt zien of het goed met je gaat. Nou ja, ik heb gelukkig meer verstand van gras en koeien, maar er is een overeenkomst. Mestflatten in de wei. Daar loop je omheen en je wilt er vanaf, want ze zorgen voor bossen en slecht afgeweide percelen. Maar… als je er wel in gaat peuren, kun je er het één en ander van leren!

Juist in deze tijd van het jaar is het belangrijk om de eiwit- en energievoorziening goed in de gaten te houden. Dagelijks een paar mestflatten bekijken helpt je aan extra informatie. Zie je veel of weinig vezels, witte of zwarte pitjes. Is het dik, of een gladde suspensie. Dat geeft een beeld van de verteerbaarheid van gras en bijvoeding. Je kunt zelfs gaan meten welk deel na uitspoelen (op een keukenzeef) nog beschikbaar is, wat een maat geeft aan het onverteerde deel van het rantsoen. 

Let wel: als je ’s nachts veel bijvoert, dan vind je de mest met informatie over de bijvoeding buiten in de wei en andersom. De kleur van de mest zegt iets over eiwit en energie, tenminste als je het ureumgehalte van de melk erbij betrekt. Is het ureumgehalte laag en zie je mest met een heel lichte kleur, dan wijst dat op eiwittekort. Bij een hoog ureumgehalte en donkergekleurde mest krijgen de dieren juist wat te weinig (pensafbreekbare) energie.

Onderstaande tabel zet de verschillende combinaties van ureum en mestkleur en wat je daaruit af kan leiden helder op een rij. Kortom: maak je FarmWalk nog interessanter en leerzamer, neem een stokje mee, peur in een paar mestflatten en beoordeel ze op kleur!

Mestbeoordeling in de wei

140822 Mestbeoordeling
Bron: Netwerk Dynamisch Weiden en Malestein VAB


140822 fotos mestflatten
Met slepen verspreid je mestflatten, maar op de vertering heeft dat geen invloed. De natuurlijke manier lijkt de beste. Insecten en regenwormen spelen een grote rol. Waar meer regenwormen zitten, verteren ze sneller, bleek uit onderzoek in Amazing Grazing. Mestflatten stimuleren ook weer het aantal wormen. Vaak werken ze dus goed samen in een kleine kringloop. Verder onderzoek moet aangeven waar de echte managementknoppen zitten.

Tip: Komende weken kun je ridderzuring bestrijden. Als ze volop in de groei zijn en al een forse rozet hebben, maar nog niet in bloei zijn is het moment daar voor een bespuiting. Meestal gaat dit het beste na een maaisnede. Houd rekening met de wachttijd voor weiden.

Bodemtemperatuur (°C) grasgroei en opbrengstcijfers

140822 tabel groeicijfers
-- Geen gegevens beschikbaar
Bron: Amazing Grazing, Dynamisch Weiden, Agrifirm Feed

Uit de grasmonitor blijkt dat er momenteel in korter gras wordt geweid. Het gemiddelde Ruw Eiwit stijgt licht naar ongeveer 225 g RE/kg ds, vooral door het veenweidegebied. In het zuiden blijft het eiwitgehalte achter, door beperkte stikstofnalevering uit de bodem. Bij een dalend ureumgehalte in de melk is eiwitaanvulling in het voer nodig. Stijgt het ureum, dan kan de eiwitaanvulling iets omlaag. Ook de voederwaarde van het gras gaat omhoog, naar gemiddeld 965 VEM/kg ds.

 We spreken elkaar,  
de-Weideman-Def