Skip to main content

De Weideman: Laat je tweede veestapel niet verzuipen

We sluiten een bizar grasjaar af. Het jaar 2022 had een kurkdroge zomer waarin veel grasland in dorre steppe veranderde, met daarna een herfst waarin het gras maar bleef groeien. Eind november is er nog veel gemaaid en tot in december zag je veehouders doorgaan met stalvoeren en zijn er ook nog kuilen gemaakt. Zo hebben we het nog nooit meegemaakt! Inmiddels staan vrijwel overal de koeien op stal en is het winterseizoen echt begonnen met vrieskou en ijs. Je grasland heeft nu minder aandacht nodig, maar….laat het nou ook weer niet helemaal los.

In je dure grond zit namelijk je tweede veestapel. Een gezonde bodem onder gras heeft een portie bodemleven waar je u tegen zegt. Het gezamenlijke gewicht van alle grotere en kleinere beestjes en micro-organismen komt overeen met meer dan vijf koeien per hectare! Dat gewicht is pakweg te verdelen in drieënhalve koe aan bacteriën, anderhalve koe aan wormen en nog een halve koe aan schimmels en protozoën.

Het kruipende en wriemelende spul onder de grond doet het bij lage temperaturen rustiger aan, maar als in het voorjaar de temperatuur stijgt gaan ze voor jou aan het werk. Ze verkleinen en verteren organische stof, zodat nutriënten beschikbaar komen. En nog meer: ze zorgen voor behoud van een goede bodemstructuur, mengen gronddeeltjes, brengen waterinfiltratie op gang, scheppen ruimte voor beworteling en al met al is hun arbeid onder de grond bepalend voor een flink deel van je gewasopbrengst.

Je tweede veestapel vraagt, zeker in de winter, maar weinig aandacht. Je enige taak in de winter is om te voorkomen dat ze verzuipen. Water dat langer dan 24 uur op het land staat is slecht voor je gras, maar ook voor de wormen. Probeer langdurige plassen te voorkomen door drainbuizen weer afvoerend te maken, zonodig een geultje te spitten en eindbuizen en duikers open te houden. Dat gepruts buiten in zompig land, in de kou en de regen is geen favoriete klus, maar je weet nu in elk geval voor wie je het doet: de nuttige en ijverige werkers onder de grond.

Verder is de winter een mooie tijd om die kleine zwarte gravers die je zode vernielen een kopje kleiner te maken. Mollen kunnen een ravage achterlaten in najaar, winter en voorjaar en zijn dan het makkelijkst te vinden en te vangen. Een beetje aandacht en soms liefde voor het ondergrondse…daar beleef je in 2023 weer volop plezier van!

We spreken elkaar,

de Weideman Def