Skip to main content

De Weideman: De aantrekkingskracht van gegraasd gras

Wie in een achtbaan stapt krijgt in bochten en versnellingen G-krachten te verduren: tot zo’n vier keer de ‘normale’ zwaartekracht waarmee we op aarde staan. Hou je dus maar vast, want gegraasd gras heeft de aantrekkingskracht van vier G!

Tel maar even mee. De eerste G is die van Groen goud. Hoe meer gras de koeien zelf uit de wei grazen, hoe lager de kosten voor loonwerk en machines. Je maait minder gras en brengt minder mest naar het land. Gegraasd gras blinkt uit in voederwaarde, met meer VEMmen en DVE, dus koop je minder en goedkoper krachtvoer.

De tweede G is die van Gunfactor. Het fantastische plaatje van koeien in de wei is onbetaalbaar nu het soms lijkt of er in dit verdeelde land alleen nog voor- en tegenstanders van de landbouw zijn. Koeien in de wei raken bij iedereen een gevoelige snaar. Het is oer-Nederlands en demonstreert zo mooi dat koeien het voor mensen onverteerbare gras omzetten in het kostbaarste voedingsmiddel op aarde: melk.

Groener produceren is G nummer drie. Simpel omdat in de wei mest en urine niet gemengd raken en daarom nauwelijks ammoniak wordt gevormd. Maar ook omdat gegraasd gras een superkwaliteit eiwit heeft wat je met goed vakmanschap nog beter tot waarde kunt brengen. Zo verhoog je met weidegang het aandeel eiwit van eigen land. En met goed graslandmanagement verlaag je bovendien de emissie van broeikasgassen.

En de vierde G staat voor Goed vakmanschap. Gras oogsten en veel gegraasd gras in de koe krijgen, vergt vakmanschap. Het is jouw kennis en kunde om je koeien en je jongvee voor je aan het werk te zetten. En om daarbij slim in te spelen op groeiomstandigheden en koegedrag. Je wordt er gaandeweg steeds beter in. Het is vakmanschap dat je ge-wel-dig trots maakt!

Kortom de vier G’s van gegraasd gras laten de aantrekkingskracht zien van weidegang voor boer, burger en buitenlui. Daarom daag ik jullie uit om de komende jaren te kijken hoe jij op jouw bedrijf nog meer vers gras rechtstreeks kunt omzetten in melk.

We spreken elkaar, De Weideman.

P.S. Wil jij ook nog meer gaan uitblinken als vakman die zoveel mogelijk vers gras rechtstreeks omzet in melk? Geef je dan nu via www.stichtingweidegang.nl/gripopgras op voor Grip op Gras en wordt twee jaar lang begeleid door een WeideCoach om je te prikkelen, uit te dagen en te begeleiden.