Column De Weideman: Koeien fokken die gras benutten

Stempel-Def-V2

CRV investeert twee miljoen euro om op negen extra bedrijven de individuele voeropname van koeien te meten. Goed nieuws dat we nu jaarlijks van 1500 melkkoeien precies te weten komen waar ze hun melk van produceren. Meten is weten, immers. Wat ik ook toejuich is dat CRV met Wageningen UR samenwerkt om het inschatten van grasopname uit sensorgegevens verder te ijken en te verfijnen. Dan kunnen we gaan kijken of koeien gretig zijn om het voer zelf uit de wei te halen en hoe ze daar onderling in verschillen. 

Jammer genoeg maakt CRV vervolgens een denkfout. Want ze gaan naar het voorbeeld van varkens en kippen de voederconversie belangrijk maken in de fokkerij. Deel de melkproductie van een koe door haar voeropname en je hebt de voederconversie. Fok daarmee koeien met een lagere voerderconversie. 

Krijgen we dan de koeien die we als melkveehouders nodig hebben voor een goede toekomst? Volgens mij verlies je eerder de essentie van melkveehouderij uit het oog. Koeien zijn herkauwers met de fantastische eigenschap dat ze voor de mens waardeloos gras omzetten in één van de rijkste voedingsmiddelen: melk. Als je afgaat op voederconversies is het risico levensgroot dat je krachtvoerkoeien gaat fokken. Krachtvoer is geconcentreerder voer met hogere passagesnelheden waardoor de koe zelf minder moeite hoeft te doen het te verteren en het om te zetten in melk. Geef je duurder krachtvoer, met bestendig eiwit, dan is de voederconversie nog beter. Maar we zitten toch niet te wachten op koeien die nog beter met de luxe brokjes uit de voeten kunnen? Voor de portemonnee van de melkveehouder is het veel prettiger om het zelf geproduceerde gras van dure grond optimaal te benutten. En daarbij komt dat de sector minder veevoer van ver weg wil halen en liever geen voedermiddelen wil gebruiken die mensen ook zelf kunnen eten. 

Bij fokken met voederopnames is onderscheid in ruwvoer en krachtvoer cruciaal. Voor krachtvoer is de voederconversie een bruikbaar kengetal, maar voor gras niet. Gras hebben we de komende jaren genoeg: steeds vaker overschotten zelfs, omdat er minder koeien zijn. Om dit zo goed mogelijk te benutten hebben we koeien nodig die bij hetzelfde lichaamsgewicht meer opnamecapaciteit hebben. Zulke koeien kunnen meer voedingsstoffen uit gras halen en hebben daarom minder krachtvoer nodig. Elke kilogram extra drogestofopname bespaart meer dan één kilogram krachtvoer. Richten we ons daarop, dan bevolken we onze kuddes met koeien die maximaal gras omzetten in melk. Dat vind ik nou een wenkend perspectief.

 We spreken elkaar,
de-Weideman-Def

logo-zuivelnl
De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL