Column De Weideman: Goed weiden voor de kringloop

 

 
Sinds minister Schouten met haar visie kwam is Kringlooplandbouw een trending topic. En ligt de vraag voor de hand: hoe past weidegang daar eigenlijk in. Het gemakkelijke antwoord is dat weiden het summum is van Kringlooplandbouw. Korter kun je de kringloop immers niet maken. Je oogst het gras en bemest de bodem in één werkgang!

Maar voor mij als vakman is dat een te makkelijk antwoord. Het gaat er ook om de kringlopen zo goed mogelijk te sluiten. Zo min mogelijk mineralen verliezen en je bodem goed verzorgen. Als je naar die bodem kijkt gaat gras ons in ieder geval helpen. Gras is een bodemverbeteraar bij uitstek. En weiden is ook nog eens goed voor de bodem, omdat je minder insporing en verdichting hebt van zware machines.

Voor mineralenverliezen ligt het allemaal een stuk genuanceerder. Aan de ene kant past gras van nature perfect in het rantsoen van koeien en aan de andere kant is bijvoeren van energierijk voer vaak goed om de nutriënten in balans te brengen met de behoefte van de koe.

Maar de hamvraag die aan mij als Weideman wordt gesteld is of je gras wel door de koeien moet laten oogsten. In de stal kun je toch prima finetunen en heb je het allemaal veel beter in de hand? Nou, over het malse en smakelijke voorjaarsgras hoeven we vanuit het oogpunt van Kringlooplandbouw niet moeilijk te doen. Laat je koeien dit groene krachtvoer vers opvreten en je voorkomt verliezen doordat micro-organismen er bij inkuilen van je suikers en je eiwit meesnoepen. Boeren die weiden oogsten daarom meer eiwit van een hectare en hoeven minder aan te kopen.

Voor de zomer en het najaar is het antwoord op die vraag niet of je weidt, maar hoe je dat doet. Want niet alleen in de stal heb je zaken in de hand, maar in de wei ook. In ieder geval als je vanuit een duidelijke structuur werkt. Want een goede structuur maakt weidegang, en dus ook het voeren van vers gras dat de koeien zelf ophalen, planbaar en voorspelbaar. En eerlijk is eerlijk, daar valt nog wel wat te winnen bij de gemiddelde melkveehouder.

Goed omweiden vraagt best veel vakmanschap en aandacht. Stripgrazen is voor de echte hobbyisten die er bovenop zitten. Maar wil je eenvoudig en goed weiden, dan is Nieuw Nederlands Weiden de beste keuze. Een systeem dat altijd werkt en een stabiele grasopname geeft. Kortom, goed weiden voor de kringloop.

 We spreken elkaar,  

de Weideman Def

logo zuivelnl

De Weideman wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL